Diabetes

Als erkend diabeteseducator, kan ik u optimaal begeleiden bij al de vragen die u omtrent uw diabetes heeft.

Heeft u diabetes type 2 en neemt u hier geen of enkel orale medicatie voor dan komt u in aanmerking voor het Voortraject Diabetes. Het voortraject diabetes ging van start op 1 februari 2016, ter vervanging van de diabetespas. Het voortraject is gericht op een betere omkadering alle patiënten met de diagnose diabetes type 2, die niet in aanmerking komen voor een zorgtraject.

Vanaf 1 februari 2016 mag de huisarts dus geen diabetespas meer aanvragen voor zijn patiënten. De patiënten die een diabetespas ontvingen vóór februari 2016 kunnen die blijven gebruiken tot 31 december 2017.
De omschrijving van de verstrekking 102852 (diabetespas) wordt gewijzigd naar een nieuwe zorgmodel “Opvolging van een patiënt met diabetes type 2” (voortraject). De huisarts mag het nomenclatuurnummer 102852 gebruiken op voorwaarde dat hij het GMD van de patiënt beheert of deel uitmaakt van de geregistreerde groepering van huisartsen waarin een arts dat GMD beheert.

Samen met een voorschrift van uw huisarts geeft deze u recht op 2 (gedeeltelijk) terugbetaalde consultaties van 30 minuten per kalenderjaar bij uw diëtiste.

Heeft u diabetes type 2 en volgt u insulinetherapie met 1 of 2 injecties:
dan kan u een zorgtrajectcontract afsluiten. Meer info over het zorgtraject vindt u op de website van het zorgtraject (www.zorgtraject.be) Samen met een voorschrift van uw huisarts geeft dit contract u eveneens recht op 2 (gedeeltelijk) terugbetaalde consultaties van 30 minuten per kalenderjaar bij uw diëtiste.

Voedingsadvies Tijdsduur Kostprijs Rechthebbende met voorkeursregeling RIZIV Rechthebbende zonder voorkeursregeling RIZIV
Consult indien Voortraject Diabetes 30 min € 19,66 € 17,70 € 14,75
Consult indien Zorgtraject diabetes 30 min € 19,66 € 17,70 € 14,75

Bedragen van toepassing vanaf januari 2017